COMO - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Statutárnímu město Most se sídlem Radniční 1/2, IČ: 00266094 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Telefonní číslo apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel marketingové komunikace a přijímacího řízení. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu nebo do odvolání souhlasu atp..

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje města Most.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, tím je pověřenec pro ochranu osobních údajů, jenž byla jmenována Bc. Eva Lipovská, e-mail: poverenec@mesto-most.cz, tel. +420 724 101 222.

Dle GDPR máte právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování