Ceník tarifů

U nás najdete různé tarify, které jsou přizpůsobené Vašim potřebám a přání. Pro zájemce o jednorázové využití coworkingu máme cenově výhodný tarif. Pokud potřebujete stabilní pracovní místo, můžete zvolit mezi flexibilními či fixními stoly můžete si vybrat z tarifů níže uvedené. V ceně jsou zahrnuty i další služby, jako například využití zasedací místnosti či kuchyňky. Pro více informací se neváhejte obrátit na náš tým.

Tiskové centrum

Každý člen COMO může využít služeb tiskového centra za zvýhodněné ceny prostřednictvím své ID karty.

Pokud nebude službami tiskového centra kredit vyčerpán, je možné ho využít kdykoliv v budoucnu až do jeho vyčerpání. Pokud po vypršení členství bude na kartě evidován jakýkoliv zůstatek, je možné při vrácení karty požádat v Turistickém a informačním centru o jeho vrácení. Zůstatky jsou vraceny na účet uvedený ve smlouvě do 30 dnů od ukončení smlouvy.

Pokud Člen COMO svou rezervaci nevyužije nebo nestornuje minimálně 24 hodin před termínem rezervace, bude mu automaticky odečtena doba rezervace z jeho tarifního fondu. Zasedací místnost je možné rezervovat minimálně na 1 hodinu.³

Černobílý

Plná barva

Černobílý

Plná barva

Více informací o tarifech

¹ Hodinové tarify

se uzavírají na dobu 1 roku. 

Fond tarifních hodin musí být vyčerpán do 1 roku od uzavření smluvního vztahu. V opačném případě fond bez náhrady propadá.

V rámci hodinového tarifu je možné využívat zasedaní místnost v rozsahu zvoleného podtarifu.

K dispozici máte i WiFi a tiskové centrum

² Měsíční tarify

se uzavírají na dobu minimálně 1 měsíce. V rámci tohoto tarifu má Člen přístup do COMO 24 hodin denně a možnost využívat zasedací místnost v rozsahu 9 hodin/měsíc.

Každý Člen COMO měsíčního tarifu má možnost využít uzamykatelnou skříňku, možnost přednostní registrace na všech pořádaných akcích v rámci COMO a poradentství v rozsahu konzultačních hodin COMO (nutno rezervovat předem).

Přístup: Neomezeně (s již přidělenou identifikační kartou, jinak dle provozní doby TIC)

K dispozici máte i WiFi a tiskové centrum.

³ Přednabití ID karty pro služby tiskového centra

  1. Přiložte identifikační kartu k mincovníku.
  2. Tiskněte, kopírujte a skenujte dle potřeby.
  3. V případě potřeby je možné dobití kdykoliv opakovat

Tisk e-mailem

Tisk probíhá odesláním dokumentu k tisku ve standardních formátech (.pdf, .doc, .xls) emailem na adresu myq@coworking-most.cz. Pro zajištění identifikace uživatele musí být email odeslán z emailové schránky, která je uvedena ve smlouvě o nájmu pracoviště.

Pomocí USB Flashdisku

Tisk probíhá načtením dat ve standardních formátech (.pdf, .doc, .xls) z flashdisku na tiskovém centru po autorizaci klienta kartou či PINem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Mincovník peníze nevrací ani nerozměňuje. Vždy vkládejte pouze hotovost, kterou chcete v tiskovém centru využít. 

*Co to je inkubační?

Inkubační tarif je specifický tarif, pro jehož využití musí zájemce podnikat či pracovat v některém z podporovaných odvětví nebo být aktivním studentem vysoké školy. Mezi podporovaná odvětví podnikání patří ICT, robotika, biotechnologie, energetika, nanotechnologie, chemický průmysl a kreativní průmysl.

Inkubační tarif je platný po dobu 6 měsíců. Statutární město Most jako pronajímatel může inkubační dobu prodloužit o maximálně dalších 6 měsíců

Zájemce o inkubační tarif je povinen splnění výše uvedených podmínek prokázat.